نمایش 1–36 از 106 نتیجه

ژل اصلی کاشت با فرمولاسیون جدید ۱۳٫۵ میلی لیتری تروزانی

لیکوئید مونومر تروزانی ۵۰۰ میلی لیتری

پودر شفاف (کلیر) تروزانی ۴۵ گرمی

پودر (پلیمر) تروزانی صورتی لاکچری پررنگ ۴۵۰ گرمی

پودر (پلیمر) تروزانی کاور صورتی کاراملی ۸۰۰ گرمی

ژل اصلی کاشت با فرمولاسیون جدید ۴۵ میلی لیتری تروزانی

لیکوئید مونومر تروزانی ۲۵۰ میلی لیتری

پودر (پلیمر) تروزانی صورتی لاکچری پررنگ ۹۰ گرمی

پودر (پلیمر) تروزانی صورتی ۴۵۰ گرمی

ژل ناخن شفاف اسکالپتورژل ۱۴ گرمی کینتیکس شماره ESGG05

لیکوئید مونومر تروزانی ۱۲۰ میلی لیتری

پودر (پلیمر) تروزانی صورتی ۹۰ گرمی

پودر (پلیمر) تروزانی سفید گچی ۴۵۰ گرمی

لیکوئید مونومر تروزانی ۱۰۰۰ میلی لیتری

پودر (پلیمر) تروزانی صورتی لاکچری پررنگ ۲۰۰ گرمی

پودر (پلیمر) تروزانی کاور صورتی کاراملی ۴۵۰ گرمی

پرایمر اسیدی فوق قوی تروزانی ۱۵ میلی لیتری

پودر (پلیمر) تروزانی صورتی ۴۵ گرمی

پودر(پلیمر) تروزانی سفید گچی ۲۰۰ گرمی

پودر (پلیمر) تروزانی کاور طبیعی ۴۵۰ گرمی

چسب ناخن قلمی تروزانی

محلول ضد قارچ تروزانی

پودر(پلیمر) تروزانی سفید گچی ۲۵ گرمی

پودر (پلیمر) تروزانی کاور طبیعی ۲۰۰ گرمی

پودر شفاف (کلیر) تروزانی ۴۵۰ گرمی

فرنچ ژل سفید گچی کاشت فرنچ تروزانی (Thick)

ژل براق کننده آخر تروزانی بی نیاز از کلینر

پودر (پلیمر) تروزانی کاور طبیعی ۴۵ گرمی

پودر (پلیمر) تروزانی کاور صورتی کاراملی ۲۰۰ گرمی

پودر (پلیمر) تروزانی سفید گچی ۸۰۰ گرمی

فرنچ ژل سفید گچی معمولی تروزانی (Thin)

لیکوئید مونومر تروزانی ۶۵ میلی لیتری

پودر (پلیمر) تروزانی کاور صورتی کاراملی ۴۵ گرمی

پودر شفاف (کلیر) تروزانی ۲۰۰ گرمی

پودر (پلیمر) تروزانی کاور طبیعی ۸۰۰ گرمی

چسب ناخن کینتیکس شماره KBOR07