وکس حرفه ای سالنی وکس اوی مدل Hard Wax حجم 400 میل

موم سرد کالیون با عصاره گل همیشه بهار 700 گرم

موم اپیلاسیون یو تری اف حاوی آلوئه ورا حجم 4.5 کیلوگرم

موم اپیلاسیون یو تری اف ذغالی 4.5 کیلوگرم

موم اپیلاسیون یو تری اف حاوی آلوئه ورا وزن 800 گرمی

موم وکس سکه ای ذغالی مارال

موم وکس مکعبی جلبکی مارال 10 عددی

موم وکس مکعبی عسلی مارال 10 عددی

موم وکس خشابی عسلی مارال 100 گرمی

موم وکس خشابی جلبکی مارال 100 گرمی

موم وکس جلبکی گرانولی مارال 200 گرمی

موم وکس سکه ای 20 گرمی 24 عددی دنی وان

موم وکس جعبه ای عسلی دنی وان 700 گرم

موم وکس جعبه ای آلوئه ورا و روغن زیتون دنی وان 700 گرم

موم وکس کنسروی عسلی دنی وان 700 گرم

موم وکس کنسروی آلوئه ورا و روغن‌زیتون دنی وان 700 گرم

موم وکس جلبکی گرانولی مارال 200 گرمی

موم خشابی عسلی پروین 150 گرم

موم وکس جلبکی سکه ای مارال

موم وکس عسلی گرانولی مارال 200 گرمی

موم خشابی آلوئه ورا پروین 150 گرم

موم موبر کالیون حاوی عصاره رازیانه وزن 700 گرمی

موم سرد آلوئه ورا پروین 4 کیلوگرم

موم سرد آلوئه ورا پروین 280 گرمی

موم وکس عسلی مارال 700 گرمی

موم وکس عسلی مارال 500 گرمی

موم سرد آلوئه ورا پروین 280 گرمی همراه با جعبه

موم وکس جلبکی مارال 500 گرمی

موم وکس عسلی سکه ای مارال

وکس حرفه ای سالنی وکس اوی مدل Strips Wax حجم 400 میل

موم سرد آلوئه ورا پروین 700 گرم

موم وکس جلبکی مارال 700 گرمی

موم سرد عسلی پروین 280 گرم همراه با جعبه

وکس حرفه ای سالنی وکس اوی مدل Warm Wax حجم 350 میل